Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa – szansa dla mieszkańców.

Publikatory dwudziestego pierwszego wieku trąbią na alarm, iż smog skaża nam życie. Dotyczy to zasadniczo większych miast, jak Warszawa, Kraków, Łódź, Rybnik. Z ostatnich testów wynika, że największe zgęszczenie zanieczyszczeń w powietrzu w bieżącym roku kalendarzowym zanotowano w Krakowie. W związku z znacznym stężeniem skażeń polecano ażeby ludzie mieszkający tereny zatrute smogiem nie wietrzyli mieszkań, unikali aktywności fizycznej na zewnątrz, a nawet nie chodzili nazbyt długo na podwórzu.

 pone kraków


Dyrektywy tego rodzaju zostały skierowane głównie do populacji najbardziej podanych na choroby tudzież infekcje, czyli do populacji wpodeszłym wieku, dzieci i kobiet przy nadziei. Czym jest więc ten „potworny” smog, psujący nam powietrze, uprzykrzając nam, ludziom życie? Czy faktycznie jest on groźny dla ludzkiego zdrowia, a w szerszej perspektywie jest w stanie być niebezpieczeństwem dla życia nas wszystkich? Azaliż to zaledwie historyjka podawana we wszelkich mediach na potrzeby napędzania rynku? Według Encyklopedii Polskiego Wydawnictwa Naukowego, smog jest nienaturalnym zjawiskiem pogodowym w formie mgły, zawierającej skażenia powietrza. Mamy dwa warianty smogu: smog fotochemiczny oraz smog kwaśny. Smog kwaśny to mgła przemysłowa, zawierająca przede wszystkim dwutlenek siarki i dwutlenek węgla a także pył i sadzę. Smog fotochemiczny jest to smog korodujący, którego kluczowymi składnikami są aktywne związki organiczne, to znaczy nadtlenki, aldehydy i również ozon, tlenek węgla, tlenki azotu. Wobec tego nawiązując do powyższych definicji smogu można skusić się na zdanie, że smog to nie iluzoryczny produkt bogatej imaginacji, lecz rzeczywiste zagrożenie dla ludzi. Większe miasta, w tym również Karków wprowadziły spoty społeczne i programy, mające w zamyśle obniżenie wystąpienia zatruć. Jednym z takich projektów jest Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa, w skrócie pone kraków.