Psychoterapia rodzinna

trzy siostry

Rodzina to nie pojedyncze, w pełni niezależne od siebie jednostki, lecz coś jakby system naczyń połączonych – każdy wpływa na każdego. Jeżeli jednemu dzieje się krzywda, odbija się to na drugim, trzecim i tak dalej. Nie mówiąc już o sytuacjach ekstremalnych takich jak śmierć. Wobec tego wydarzenia nie można przejść obojętnie, pojawia się uczucie straty i żałoba. Czasem w takich sytuacjach potrzebna jest pomoc profesjonalisty.

Psychoterapia psychodynamiczna

Taką pomocą jest psychoterapia rodzinna warszawa. Zadaniem psychologa specjalizującego się w terapii rodzin jest znalezienie przyczyny kryzysu w rodzinie i próba rozwiązania go. Czasem jest to właśnie śmierć jednego z członków rodziny, ale najczęściej chodzi o niezdolność poszczególnych jednostek w rodzinie do wyjścia z konfliktowych sytuacji i rozpoczęcie dyplomatycznych środków komunikacji. Psychoterapia psychodynamiczna potrafi naprawdę głęboko znaleźć źródło niezgodności między członkami rodziny, choć wymaga pracy każdej z osób, nie tylko tej, którą uważa się za wnoszącą konfliktogenne sytuacje, którymi są na przykład uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy hazardu. Nawet pracoholizm jednego rodzica bądź dziecka może źle wpływać na funkcjonowanie całej familii.

Czy warto?

Czy warto poddać się psychoterapii rodzinnej? Oczywiście, że tak, proszę spojrzeć na polski film „Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham”. Relacje rodzinne potrafią być naprawdę mocno zawikłane, jednak od czego jest psychoterapeuta rodzinny, który nie potraktuje ich jako węzła gordyjskiego, tylko spróbuje delikatnie rozplątać więzi pomiędzy członkami rodziny. Oczywiście najlepiej, gdy owe zachowuje neutralną, niefaworyzującą nikogo postawę, niech będzie po stronie wszystkich. Zapewne nie jest to najłatwiejsze, ale stanowi najlepszą opcję. Szczególna uwaga: nie wystarczy jedno tego typu spotkanie, które zwykle ma wymiar organizacyjny. Musi nastąpić ich więcej, by wystąpił efekt terapeutyczny. Jednak im więcej serca włoży się w terapię, tym owocniejsze okażą się owe starania. Tak więc owszem, warto poddać się psychoterapii grupowej.